HANNER

Cenay

Født: 22. oktober 2015

Manse

Født: 16. juni 2016

Olaf

Født: 2. april 2016

Maui von Nahmensen

Født: 10. februar 2017

Arthur

Født: 28. september 2018

Charles

Født: 24. august 2018


James by Lou

Født: 10. Oktober 2019

Dyrehegnets Cornelius

Født: 26. September 2019